Event สุดประทับใจแห่งปี

AnnyTalk Kids Special Event

กิจกรรมภาษาอังกฤษสนุกของปีที่ต้องไม่พลาด

การที่คุณเข้ามายังหน้านี้ แสดงว่าคุณต้องการให้ลูกๆมีอนาคตโดยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทาง

งั้นพร้อมจะลุยหรือยังค่ะ

เรารับรองว่าถ้าคุณและลูกได้ร่วม Special Event ครั้งนี้

ลูกคุณจะสามารถนำเอาไปต่อยอดให้สุด หรือเริ่มต้นกับภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน

P: 091-448-4420
E: anny@annytalkkids.com
Line: @annytalkkids

เช่น พื้นฐาน ปานกลาง พูดโต้ตอบได้ หรือ อธิบายลักษณะการใช้ภาษาของน้อง เป็นต้น