Special Events

กิจกรรมสุดพิเศษจาก AnnyTalk Kids ที่จะสร้างความสนุกให้ทั้งครอบครัว เด็กๆได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง จากโค้ชมากประสบการณ์และเป็นกันเอง ผู้ปกครองสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AnnyTalk Kids และเรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษของลูกให้มากขึ้นไปพร้อมกับเรา

Learn more

Anny’s Startup

หลักสูตรเริ่มต้นของ AnnyTalk Kids ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเด็กอนุบาลที่เพิ่งเริ่มพูดภาษาอังกฤษ เราใช้แนวทาง “Think – Explore – Create – Learn” หรือ “คิด – วิเคราะห์ – สร้างสรรค์ – เรียนรู้” ซึ่งจะสามารถช่วยให้เด็กๆ พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนานและเป็นธรรมชาติที่สุด

Join a Course

Anny’s Confident Speaking

สำหรับเด็กๆ ที่อยากพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน AnnyTalk Kids จะเริ่มด้วยการทำให้เด็กได้เข้ามามีส่วนร่วมในหัวข้อต่างๆ ที่เต็มไปด้วยความสนุกและน่าสนใจ ด้วยการเริ่มต้นจากการเรียนแกรมม่าและคำศัพท์ เพราะเมื่อเด็กรู้สึกสนใจในเรื่องนั้นๆ แล้ว พวกเขาจะรู้สึกสนุกและกระตือรือร้นที่จะพูดคุยเมื่อถึงตอนนั้นแกรมม่าและคำศัพท์จะเริ่มเข้ามามีบทบาทเอง โดยที่ไม่ทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหรือกดดัน
Join a Course

Anny’s Confident Conversations

เมื่อเด็กได้สามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งแล้ว AnnyTalk Kids จะเริ่มแนะนำถึงสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เป็นประโยชน์ กับพวกเขาในภายหน้าเช่น ทักษะการพูดคุยสื่อสาร, ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม, ความเชื่อมั่นในตัวเอง, การรู้คุณค่าในตัวเอง, ความคิดสร้างสรรค์, การคิดวิเคราะห์ และบุคลิกแบบต่างๆ ที่มักพบในคนที่ประสบความสำเร็จ โดยทั้งหมดนี้จะยังคงถูกส่งผ่านทางกิจกรรมและการสื่อสารที่น่าสนใจและสนุกสนาน

Join a Course

Anny’s Phonics

สำหรับระดับผู้เริ่มต้น ซึ่งต้องการเริ่มต้นโค้ชชิ่งพื้นฐานภาษาอังกฤษ เราสามารถช่วยเด็กๆให้ออกเสียงคำต่างๆได้อย่างสนุกสนาน เป็นการใช้กิจกรรมต่างๆเข้ามาช่วยให้เด็กๆเพลิดเพลิน ซึ่ง workshop นี้เป็นการเตรียมความพร้อมของการใช้ภาษาอังกฤษใน ระดับต่อไป

Join a Course

Anny’s English Through Math & Science

แม้ว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในอนาคต แต่ในขณะเดียวกัน คณิตและวิทยาศาสตร์ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เด็กควรต้องเรียนรู้ แล้วเราจะเชื่อมต่อทั้งสองสิ่งเด้วยกันได้อย่างไร? AnnyTalk Kids จะทำให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางคณิตและวิทยาศาสตร์ โดยเราจะให้เด็กๆ ได้พูดคุยถึงเรื่องเวลา, เงิน, สัตว์ และพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์เป็นภาษาอังกฤษ ถือเป็นการเรียนรู้แบบควบคู่โดยใช้การพูดคุยผ่านหัวข้อสนทนาที่น่าสนใจต่างๆ

Join a Course

Anny’s CEFR Test Prep

เราสนับสนุนให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบในระดับ International Standard เช่น CEFR เป็นต้น ดังนั้นโค้ชจะช่วยเตรียมความพร้อมอย่างใกล้ชิดให้ประสบความสำเร็จเท่าที่ศักยภาพที่มีทั้งหมดของเด็กๆ

Join a Course

Anny’s Confident Presentation Skills

การใช้ภาษาอังกฤษให้ได้ในระดับสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นเรื่องสำคัญ แต่เด็กๆหลายคนต้องการความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าสาธารณชน เราจึงพัฒนาระดับความมั่นใจของเด็กๆขึ้นไปอีกในการ workshop การนำเสนอ หรือ การ present เรื่องต่างๆ จนถึงสร้างโอกาสให้เด็กๆได้ขึ้นพูดในเวทีต่างๆหรือกิจกรรมของเราเอง

Join a Course