*กรณีปิดภาคเรียน AnnyTalk Kids ขยายเวลาเปิดทำการในวัน จันทร์ – ศุกร์ (กรุณาสอบถามแต่ละสาขา)