เพราะระบบการเรียนภาษาอังกฤษแบบเก่าอาจไม่ใช่คำตอบ AnnyTalk Kids นำเสนอเทคนิค C3 : Customized, Communication, Coaching

“เพราะการเรียนภาษาอังกฤษแบบเก่าไม่ได้ผล เนื่องจากเด็กๆเรียนรู้แกรมม่าแต่ไม่มีโอกาสได้สื่อสารภาษาอังกฤษจริง ทำให้ผมและทีมงานช่วยกันสร้าง AnnyTalk Kids โดยเราใช้เทคนิค C3 กับการเรียนกลุ่มเล็กเพียง 4-5 คน เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆของเราทุกคนมีโอกาสได้พูดภาษาอังกฤษกับโค้ช C3 ต่างชาติของทีมเรา และแน่นอนว่าเทคนิค C3 นี้ได้ทำให้เด็กๆของเราสื่อสารอังกฤษได้โดยใช้เวลาเรียนเร็วที่สุดเท่าที่เคยทำได้มา”

Nathan Crandall
Director of Education, AnnyTalk Kids

CUSTOMIZED

“หลักสูตรเดียวไม่ได้เหมาะกับเด็กทุกคน” เพราะทุกคนมีความต่าง การเข้าถึงทักษะต่างๆ ที่มีในตัวเด็กจึงต้องใช้รูปแบบและวิธีที่แตกต่างกันออกไปAnnyTalk Kids จึงจัดการสอนแบบกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้สอนเข้าถึงและเข้าใจทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษที่ต่างกันในตัวเด็กทุกคนได้อย่างทั่วถึง ช่วยเสริมในสิ่งที่ขาดและผลักดันสิ่งที่ซ่อนอยู่ ให้เด็กกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจและมีความสุข”

COMMUNICATION

“เราไม่ได้สอนเด็กๆให้รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่เราโค้ชเด็กให้ใช้ภาษาอังกฤษ “ การเรียนรู้ที่สูญเปล่า คือการไม่เคยได้นำความรู้ที่มีมาใช้ในชีวิตจริงAnnyTalk Kids เข้าใจในธรรมชาติของเด็กไทย เราไม่ได้มุ่งเน้นเพื่อการสอบแข่งขันในชั้นเรียน แต่เราต้องการสร้างให้เด็กมีความเป็นเลิศทางภาษาสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จริงในชีวิตจริงได้ เตรียมพร้อมไปโลดแล่นได้ทุกที่ในโลก

COACHING

AnnyTalk Kids ไม่ได้สอนเด็กให้รู้จักภาษาอังกฤษผ่านหนังสือหรือการท่องจำแต่เราให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกฝนผ่านการสนทนาในกลุ่ม และอีกหลายหลายกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ ทางด้านภาษาให้แก่พวกเขา ด้วยการจัดกลุ่มขนาดเล็กจะช่วยให้ Coach มองเห็นถึงทักษะ ความสนใจและศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเด็กได้ชัดเจนขึ้น และส่งเสริมศักยภาพที่มีได้อย่างถูกทาง

ปณิธานของผู้บริหาร คือ การเป็น English Academy ที่ Modern ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างเด็กไทยให้ก้าวหน้า

สิ่งที่คุณแอนนี่และคุณนาธาน คาดหวังให้ลูกๆของ AnnyTalk Kids ที่เป็นสมาชิกเรา :

  • ได้โอกาสประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในชีวิต
  • ได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติจนมั่นใจและถือเป็นเรื่องปกติธรรมชาติ
  • ได้มีโอกาสไปเรียนต่อต่างประเทศ
  • ได้ทำงานในบริษัทต่างชาติ
  • ได้ทำงานในต่างประเทศ
  • พัฒนาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
  • ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้นด้วยองค์ความรู้จากทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม เทคนิค C3 ของ AnnyTalk Kids แตกต่างอย่างไร  หรือดาวน์โหลดรายละเอียด

สมัครเรียน
สนใจเปิดสาขา