ขอขอบคุณน้องๆทุกคนและโรงเรียนบ้านจอหอ ที่ให้ความสนใจ Workshop กิจกรรมดีๆ

กับ Annytalk Kids กิจกรรมต่างๆเราคัดสรรมาเป็นพิเศษ ช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆได้ฝึกฝนทักษะที่จำเป็น

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ พบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะคะเด็กๆ