เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมที่ AnnyTalk Kids สาขาชลบุรี ในกิจกรรม Christmas Event วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา  อาทิ แลกของขวัญเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวตะวันตก กับกิจกรรม Christmas Event และอีกมากมาย Thank you everyone to join with us! พบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะคะเด็กๆ