เด็กๆสนุกสนานกับกิจกรรมที่ AnnyTalk Kids สาขารามอินทรา40 ได้มอบให้ในกิจกรรม Christmas Event วันเสาร์ 15 ธันวาคม 2018 ที่ผ่านมา  อาทิ แลกของขวัญเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของชาวตะวันตก กับกิจกรรม Christmas Event และอีกมากมาย Thank you everyone to join with us! พบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะคะเด็กๆ