เปิดแล้ว!! AnnyTalk Kids Chonburi จัดกิจกรรม Open House Day วันที่ 8-9 ธันวาคม 2018
ตั้งแต่เวลา 10:00-17:00 น. ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านทีตอบรับเป็นอย่างดี
สนใจสำรองรอบและทดลองเรียนได้เลยค่ะ