ขอขอบคุณผู้ปกครองและน้องๆที่ให้ความสนใจ
กับกิจกรรม Birthday party 
ติดตามข่าวสารข้อมูลหรือทดลองเรียนได้กับเรา
AnnyTalk Kids.
Thank you everyone to join with us!
พบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งหน้านะคะเด็กๆ