ONLINE LEARNING
RESOURCES AND MOBILE APPS

ในหลักสูตรของ AnnyTalk Kids เรามี Application ในมือถือเพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะเราคิดว่า  เด็กควรรู้สึกสนุกและอยากที่จะพัฒนาการใช้ภาษาด้วยตัวเอง มากกว่าจะต้องทำตามคำสั่ง ซึ่งเรามีช่องทางให้คุณพ่อคุณแม่สามารถติดตามดูสิ่งที่เด็กๆ กำลังเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของลูกๆ ไปพร้อมกับเรา