รางวัลเกียรติคุณสำหรับ AnnyTalk Kids 2018

ขอบพระคุณมอบรางวัลเป็นเกียรติประวัติแก่ AnnyTalk Kids หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้ผลักดันอนาคตของชาติอย่างที่เราตั้งปณิธานร่วมกัน ขอบคุณจากใจค่ะ

By |2018-02-14T08:57:28+07:00มกราคม 14th, 2018|Events|0 Comments