ขอบคุณรางวัล Best Product Of The Year 2018 ที่ทำให้เรายิ้มได้ จะตั้งใจทำงานให้กับเด็กไทยและพัฒนาให้ดีขึ้นไปไม่หยุดนิ่ง